Om stiftelsen

Insamlingsstiftelsen

Pingvins Framtid

Stiftelsens stadgar


Insamlingsstiftelsen har som ändamål att utveckla och utbilda unga talanger inom sporten rugby så att de i framtiden kan tävla framgångsrikt på högsta nationella nivå och kvalificera sig för landslaguppdrag.


Ändamålet tillgodoses i första hand genom att dela ut bidrag till utlandsvistelser där unga talanger kan utvecklas personligen och träna och spela rugby på en nivå och i en omfattning som inte finns i Sverige.


I andra hand kan ändamålet tillgodoses genom att ge bidrag till olika sätt att förbättra träningsmöjligheterna på hemmaplan

Stiftelsens styrelse


Insamlingsstiftelsens styrelsemedlemmar har alla har en stark och familjär anknytning till Pingvin Rugby Club som antingen trogna supportrar eller före detta spelare på elitnivå.


Sverige är ett litet rugbyland och vi i stiftelsen är övertygade om att spel och vistelse i de större rugbynationerna ger unga spelare en enorm skjuts framåt i karriären, livet och rugbyandan. Det är vår ambition att insamla donationer från alla som delar vår passion för sporten rugby och Pingvin Rugby Club och förmedla detta i form av stipendium till unga talanger som kan behöva ekonomisk stöttning för att ta det där steget ut på den internationella rugby 

Donationer


Insamlingsstiftelsen tar tacksamt emot donationer från enskilda supporters som delar vår ambition att hjälpa unga talanger ut i rugbyvärlden för att utvecklas. Alla donationer - stora som små - tas tacksamt emot och förvaktas väl i Pingvin Rugby Clubs framtida talangers utveckling.


Andra sätt att insamla pengar sker genom Fundraiser Dinners eller andra social evenemang där målet att insamla pengar till stiftelsen förenas med socialt umgänge i sann rugbyanda.

Genom att donera godkänner

jag integritetspolicyn.  

Integritetspolicy

för hantering av personuppgifter


Insamlingsstiftelsen Pingvins Framtid tar det här med att skydda dina personuppgifter på allvar. Läs denna policy för att förstå hur vi hanterar personuppgifter.


Insamlingsstiftelsen Pingvins Framtid, c/o C. Hallgren, Hesekillegatan 16, 231 53 Trelleborg, organisationsnummer 802477-8584, är ansvarig för personuppgifterna.


Syfte med behandlingen

Stipendiater: Den information du ger till oss i samband med ansökning om stipendium via ansökningsformulär, eller på att sätt, t.ex. via e-post, kommer vi inom styrelsen att använda för att kunna hantera din ansökan och ta ett beslut. Vi kan också komma att dela vissa av uppgifterna, t.ex. ditt namn, med personer utanför styrelsen för att kunna ta in externa referenser om dig, som en del av beslutsunderlaget.

Donatorer: Den information du ger till oss i samband med donationer eller donationsdiskussioner, t.ex. via e-post eller i samband med inbetalningar, kommer vi inom styrelsen att använda för att kunna hantera din donation. Vi kan komma att publicera t.ex. ditt namn eller företagsnamn på vår hemsida. Ditt namn publicerar vi endast om du samtycker till det. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för protokollföring av möten och annan administration, t.ex. betalningshantering.

 

Samtycke

Om du blir tilldelad ett stipendium skulle vi eventuellt vilja publicera ditt namn, ev. en bild på dig, samt lite av de uppgifter du lämnat till oss om din rugbykarriär på vår hemsida (www.pingvinsframtid.se), men bara om du godkänner det såklart.

Som donator kan du genom samtycke välja om du vill att vi publicerar ditt namn och ev. bild på vår hemsida.

 

Laglig grund

Den lagliga grunden för att hantera dina personuppgifter är Fullgörande av avtal – i de fall du blivit tilldelad ett stipendium eller donerat. Annars är de lagliga grunderna Intresseavvägning eller Samtycke – t.ex. publicering av material i sociala medier eller på vår web-plats.


Vad vi inte gör

Vi använder definitivt inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande, profilering eller direktmarknadsföring.


Hur länge

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för att hantera donationer, ansökningar och ev. utdelande av stipendium samt för att uppfylla de krav som enligt lag finns på en stiftelse. Vi sparar också uppgifterna på vår hemsida under minst 5 år för att kunna visa upp vår verksamhet och informera framtida stipendiater om möjligheterna.


Dina rättigheter

Du kan kontakta oss om du vill:

  • ha ett registerutdrag (kopia av uppgifter vi hanterar),
  • rätta ev. felaktig information om dig,
  • kräva dataportabilitet av de uppgifter du gett oss,
  • att vi begränsar eller slutar behandla dina personuppgifter, eller
  • att vi skall ta bort dem helt och hållet,
  • ta tillbaka ditt samtycke

 

Notera att vi behöver delar av dina personuppgifter för att kunna dela ut stipendium. Vi kan komma att behöva delar av dina personuppgifter för att hantera donationer.

Har du några frågor, funderingar eller klagomål som handlar om hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du skicka e-post till styrelsen,


Du har rätt att skicka klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, besök www.imy.se.


Förändringar

Denna policy kan komma att uppdateras för att anpassas till förändringar i vår verksamhet. Den nya policyn kommer då att publiceras på www.pingvinsframtid.se. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.


Uppdaterad: 2023-02-13