Donatorer

Vem kan donera?

Donatorer som vill bidra med ekonomiska medel utgör självklart stommen av bidragsgivarna. Utan pengar kan vi inte stödja unga talanger och Pingvinrugbyns utveckling. Alla finansiella medel är därför varmt välkomna och kommer att hanteras med bästa omdöme. Donationer av detta slag kan däremot inte villkoras för särskilt ändamål eller till individuella bidragstagare.

Donationer till stiftelsen sker till bankgiro 196-6472
Gärna med några rader om er själva (frivilligt) till:

Bidrag till stiftelsen kan även ske genom tillhandahållande av viktiga produkter, tjänster eller kontaktnät i Sverige och framför allt utomlands för att underlätta för spelares utlandsvistelse, licensiering, jobb- och boendemöjligheter, myndighetskontakter m.m.

Bidragsgivare kan därför exempelvis vara filantroper med goda sociala kontaktnät i rugbyländer eller andra nyttiga rugbyerfarenheter samt företag, företagare eller individer som kan tillhandahålla tjänster till nytta för unga talangfulla bidragstagare.

Vi erbjuder självklart företagare att – om så önskas – få sin logga associerad med sin donation och stiftelsens arbete.

Stiftelsens donatorer

Med anledning av GDPR och vår nya integritetspolicy har vi valt att ta bort namnen på tidigare donatorer.